Projektet, der skabte en ny tids levende facader

VISIONEN FOR ENERGY FRAMES ER AT SKABE DET OPTIMALE SAMSPIL MELLEM ARKITEKTUR OG ENERGIBESPARELSE

Historien BAG ENERGY FRAMES

I 2009 mødes Jørn Krab fra Art Andersen Copenhagen med seniorforsker Kjeld Johnsen fra SBI (Statens Byggeforsknings Institut). Her opstår visionen om at udvikle en dynamisk vinduesbåret afskærmning, der forener komfort, indeklima og energibesparelse – uden at gå på kompromis med arkitekturen. 

FORSKNING TIL FORSKEL

Med udgangspunkt i denne vision iværksættes et omfattende forskningsprojekt for at skabe et solidt og veldokumenteret udviklingsgrundlag. Gennem de næste år får projektet støtte fra en lang række partnere, der bidrager med deres erfaring og knowhow. Der bliver løbende bygget en række forskellige modeller og testet. Og i 2014 ser de første Energy Frames dagens lys.

 

SAMARBEJDET MED INWIDO

Blandt de involverede partnerne gennem hele projektet er Inwido-koncernen, der i 2015 indgår i et forretningsmæssigt partnerskab med ART ANDERSEN COPENHAGEN. Her bliver det Inwido-ejede brand ART ANDERSEN CPH etableret for at sælge og markedsføre Energy Frames.

 

SE TIDSLINJEN FOR FORSKNINGSPROJEKTET HERUNDER 

2009
2009 Idéen til Energy Frames opstår

Direktør Jørn Krab fra Art Andersen Copenhagen og seniorforsker Kjeld Johnsen fra SBI mødes. Her opstår visionen om at skabe et dynamisk vinduesbåret solafskærmningssystem, som er energibesparende og komfortskabende – og samtidig arkitektonisk tiltalende.

2010
2010 støtte fra stærke partnere

Forskningsprojektet får støtte fra Energistyrelsens Energi Udviklings- og Demonstrations Program EUDP i 2010 og Dansk Energi Net ELFORSK i 2011. Projektets primære partnerne er Art Andersen Copenhagen, Inwido og SBi.

 

2011
2011 udvikling på tværs af faggrænser

Alle projektpartnere bidrager til koncept-udviklingen med deres mangeårige erfaring, viden og knowhow. Der idégenereres, designes og udvikles. Der bygges mock-ups og modeller. Og der forsøges og testes.

 

2013
2013 Nyeste forskning tilføres projektet

Projektet opnår støtte fra Markedsmodningsfonden. Samtidig forfines Energy Frames-prototyper på baggrund af forskningsarbejde og forskningsresultater fra SBi, Aalborg Universitet og Rambøll.

2014
2014 Energy Frames ser dagens lys

De første færdigudviklede Energy Frames produceres, og en række byggeprojekter opføres med det dynamiske, energibesparende og vinduesbårne afskærmningssystem.

Partnere

Partnere og sponsorer 

Energy Frames er skabt i samarbejde mellem forskningsprojektets sponsorer: Markedsmodningsfonden, EUDP og ELFORSK samt de primære partnere: Art Andersen Copenhagen, Inwido, SBi og Rambøll.