Dynamiske facader samler arkitekter, ingeniører og driftsfolk

02-11-2015

I september så en ny konference om dynamiske facader dagens lys. 130 nøglepersoner i byggebranchen samledes for at tale om udvikling, arkitektur, driftsudfordringer og økonomiske overvejelser. For alle disse områder skal spille sammen, når dynamiske facader skal optimeres og leve op til en bred vifte af forventninger til fremtidens energieffektive byggerier.

Der var fuldt hus, da 130 aktører fra byggebranchen mødte op d. 22. september til den nye konference om dynamiske facader, som blev arrangeret af Art Andersen Cph og Aalborg Universitet i København. Deltagere og oplægsholdere var inviteret blandt førende aktører i branchen, som arbejder professionelt med dynamiske facader, primært store arkitekthuse, bygningsejere og ingeniører. Formålet var at dele viden og erfaringer, så byggebranchen er opdateret, udrustet og parat til at tage næste, store skridt inden for energieffektivt byggeri.

Det er første gang i Danmark, at en konference stiller så skarpt fokus på dynamiske facader, og ifølge Michael Felthaus, business developer i Art Andersen Cph, som er hovedarrangør af konferencen, var det en stor succes: - Vi valgte at introducere denne konference, fordi vi ser et klart behov for at se på tværs af branchen. Vi kan lære meget af hinanden og af at dele de erfaringer, vi hver især har gjort os med dynamiske facader. I løbet af dagen kom vi ind på alt fra teknologi og drift til design og æstetik, og der blev stillet mange – også kritiske – spørgsmål til emnerne. Det ser jeg som meget positivt, for så får vi kastet nyt lys over de udfordringer, branchen stadig mangler at få løst på området, siger Michael Felthaus.

En udfordring med mange facadekoncepter

Blandt oplægsholderne var bl.a. Steen Elsted Andersen, bygningskonstruktør og facadespecialist hos Henning Larsen Architects, som satte fokus på godt dagslys i arkitektoniske facader. Han var begejstret for, at Danmark endelig også rører på sig på dette område: - Som regel er vi jo vant til at tage til Holland, Finland eller London for at opleve det her, og derfor synes jeg, at det er fantastisk, at der nu også er en konference her i København. Jeg håber, at arrangementet gentages, siger han.

I arkitektbranchen står han selv med den udfordring, at der hele tiden arbejdes med nye facader, for i arkitekturen er der ikke ét facadekoncept, som er det rigtige. Der er udfordringer på hver eneste bygning, om så det er et kontorbyggeri eller et universitetsbyggeri, for kravene til bygninger ændres ofte. Derudover er der også stor forskel på, om man bygger i Danmark eller i Saudi Arabien.

- Vi kan godt regne os frem til en hel masse ting, men nogle gange er man også nødt til at træde et skridt tilbage og se på, hvad det er, som reelt sker med den pågældende facadeløsning, og det er en udfordring, vi ofte står overfor. Jeg har i dag fået nye idéer til, hvordan vi arbejder videre, og i hvilken retning vi skal gå. Der findes flere dynamiske facadesystemer, blandt andet Energy Frames, som har nogle interessante isoleringsmæssige muligheder, og som jeg ser et potentiale i også fra et arkitektonisk synspunkt, siger Steen Elsted Andersen.

Dynamiske facader er vejen frem

Flere ingeniørvirksomheder fik også talerstolen. Heriblandt ph.d. Frederik V. Winther, civilingeniør i energi og indeklima hos Rambøll. Til daglig arbejder han med selve teorien, som er tilknyttet facaderne, og de facadeteknologier han gerne så udviklet fremadrettet. Han bed især mærke i oplægget fra Per Heiselberg, professor ved Byggeri og Anlæg AAU, som bl.a. talte om nødvendigheden i at dokumentere effekten af dynamiske facader.

- Jeg bliver i høj grad bekræftet i, at det her er vejen, vi skal gå rent arbejdsmæssigt. Vi har behov for at udvikle og dokumentere dynamiske facader frem for at lave installationer, der kompenserer for dårlige facader. Der er så mange aspekter i intelligente facadesystemer, som er uudnyttede, og konferencen er en katalysator for mit videre arbejde på området, siger Frederik V. Winther.

Udvikling kræver integreret samarbejde

Tilbagemeldingerne fra deltagere har været meget positive, og mange kommenterede også i løbet af dagen på vigtigheden af, at der fremover arbejdes endnu mere ud fra et helhedsperspektiv – og her har branchen stadig noget at indhente. Det mener Alice Andersen, civilingeniør i indeklima og energi i COWI, som også talte på konferencen.

- Jeg har fået et langt større indblik i dilemmaerne mellem de enkelte parter. Det er tydeligt, at vi har forskellige tilgange til dynamiske facader, hvilket jo giver god mening, men det illustrerer også vigtigheden af, at vi bør arbejde mere integreret brancherne i mellem, hvis dynamiske facader for alvor skal slå igennem. Udviklingen kræver alle parters perspektiver, hvis vi skal tilfredsstille brugerne og ikke mindst bygherren, som jo i sidste ende er den, der skal overtage og drifte bygningen.

Også udenlandske aktører var til stede på konferencen, bl.a. fra Sverige og Østrig, for at få et nærmere blik på udviklingen i Danmark.